Added: 2.10.2012

Postup realizácie:

 

 

 

1.Viazanie armatúry pre základové  pásy 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaliatie betónov základové pásy

 

 

 

 

 

 

 

3. Zváranie železnej konštrukcie

 

 

 

 

 

 

 

4.Murovanie a väzba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.podporné konštrukcie a armovanie vencov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Zateplenie

 

 

 

 

 

 

7.Omietky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Interiér

 

 

 

 

 

Konečná úprava