Fakturačné údaje a sídlo:
KRR-STAV s.r.o
Kunstova 410
029 43 Zubrohlava
Firma je zapísaná na okresnom súde v Žiline vl.č. : 66008/L

účet: Tatra banka : SK85 1100 0000 0029 4903 3326
IČO:50346237
DIČ:2120311875
IČ DPH:2120311875

mob: +421 0915 866 040
email: l.kurjak@orava.sk


 

 

Kontaktný formulár