Partia K-R-R STAV Stavebné práce

Ľubomír Kurjak
Potočná 434
029 43  Zubrohlava

Tel: 0915 866 040
Email: l.kurjak@orava.sk


 

 

Máte otázku? Návrh na zlepšenie? Reklamáciu? Chýba Vám na našej stránke niečo dôležité? Tu nás môžete kontaktovať priamo.

Kontaktný formulár