Sme flexibilný tím, ústretový a seriózny k požiadavkám investora, zadávateľovi stavebných zákazok ako aj k iným stavebným firmám, ktorým poskytujeme naše služby formou subdodávok.
 
Stavebnú činnosť vykonávame samostatne od roku 2008. Prax so stavebnou činnosťou a naše skúsenosti v stavebníctve však začali po vyučení v odbore v roku 1998 a tým garantujú dostatočné skúsenosti na realizáciu stavebných prác.
 
Na vykonávanie našej činnosti máme vlastné náradie, čím garantujeme kvalitu našich realizovaných  prác. Z dôvodu väčšej efektivity a uspory nákladov pre zákazníka niektoré stroje prenajímame z požičovne.

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe stavbárske odvetvie prechádza masívnou recesiou. V našej firme sa však na nedostatok zakázok sťažovať nemôžeme. Je to dané aj tým, že už pri zakladaní firmy sme si stanovili ciele, ktoré zvyšujú našu atraktivitu na stavebníckom trhu:
  • poskytovať služby vždy za prijateľné ceny
  • minimalizovať náklady efektívnou logistikou
  • poskytovať investorovi poradenstvo
  • maximalizovať kooperáciu s dodávateľmi ostatných profesií pre zaistenie hladkého priebehu stavby
Rovnako dobre vieme, že investor stavby musí vynaložiť množstvo energie s byrokraciou spojenou so stavbou, často tiež komunikáciou s bankovým domom, alebo finalizáciou detailov stavby. Preto sa do veľkej miery snažíme odbremeniť ho od problémov, ktoré vzniknú v súvislosti so stavebnou činnosťou.

V prípade záujmu o akékoľvek stavebné práce nás kontaktujte. Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.
Gallery