Naša firma KRR-STAV s.r.o. sa zaoberá taktiež obkladami a dlažbami rôznych formátov. Spolupracuje s firmou Lucca s.r.o., ktorý je náš dodávateľ obkladov a dlažieb. Naši pracovníci sú na vysokej pracovnej úrovni, pre ktorých je práca zároven aj  koníčkom.
Obkladom a dlažbám sa venujú už viac než 10 rokov. Nie sú to naši kmeňový zamestnanci ale po obdržaní zákazky s nimi spolupracujeme. Naše pracovné vzťahy sú založené v prvom rade na kvalite a taktiež na dôvere, ktorá je v podnikaní tiež veľmi dôležitá, ktorú si  firma  získava svojou prácou, korektným prístupom a príjemným vystupovaním pri získavaní zákazky.

Neváhajte a kontaktuje nás na čísle +421915866040 alebo info@krrstav.sk.