Added: 14.10.2013
Realizácia oplotenia rodinného domu v Lozorne z prefabrikovaných nosníkov.